Google

7 Ocak 2008 Pazartesi

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR STATÜ-1

Kuruluş : 7 Ekim 1920
24 Aralık 2005
CUMARTESİ
Resmi Gazete Sayı : 26033


Yönetmelik
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları
Çerçeve Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Statü

MADDE 1 — 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsünün 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 15 — Özerk federasyonların genel kurullarınca hazırlanan ana statü, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer.
Ana statüye dayanılarak hazırlanan yönetmelik dışındaki talimat ile diğer alt düzenleyici işlemler, Genel Müdürlük ve ilgili federasyonun Internet sitelerinde ilan edilir."
MADDE 2 — Aynı Çerçeve Statüye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"Ek Madde 2 — Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramış olanlar federasyon başkanlığına aday olamazlar.
Adaylarda aranacak diğer şartlar ise federasyonların ana statülerinde belirtilir."
Yürürlük
MADDE 3 — Bu Çerçeve Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme MADDE 4 — Bu Çerçeve Statü hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Hiç yorum yok:

eXTReMe Tracker