Google

14 Şubat 2008 Perşembe

SATRANÇ İLE İLGİLİ ÖZLÜ SÖZLER

Satranç hakkında, hayat için çok uzun olduğu söylenir ama bu satrancın değil, hayatın kusurudur."
Irning Chernev

"Satrancın esası onun ne olduğunu düşünmektir."
David Bronstein

"Satranç tahtası insan zihninin jimnastik salonudur."
Pascal

"Satranç tahtasında tüm denizlerdekinden daha fazla macera vardır."
Pierre Mac Orlan

"Satranç zihinsel işkencedir."
Kasparov

"Kafanız karışıksa, satranç oynayın"
Tevis

"Hayat satranç için çok kısa"
Byron

"Kaybeden her zaman hatalıdır."
Panov

"Satranç analiz sanatıdır."
Botvinnik

"Beni yenen herkesten nefret ediyorum"
Lisa Lane

"Satranç Capablanca'nın ana diliydi"
Reti

"Bırakın mükemmeliyetçiler yazışmalı satranç oynasınlar."
Seirawan

"İyi oyuncu her zaman şanslıdır."
Capablanca

"Satrançta kahramanlar yoktur."
Cory Evans

"Tek bir kötü hamle kırk iyi hamleyi boşa çıkarır."
Horowitz

"Yaşım arttıkça Piyonlara da daha çok değer vermeye başladım."
Keres

"Piyon vermektense parmak vermeyi tercih ederim" Rueben Fine Bu alıntı analizlerde çok sık kullanılır. Bir keresinde yaklaşık 40 kişi önemli bir oyunun canlı olarak izlemektedirler. Oyunculardan biri Piyon alttadır ve yeterli kompansasyon olup olmadığı tartışılmaktadır. Ustalardan biri Fine'ın "Piyon kaybetmektense parmak kaybetmeyi tercih ederim" sözünü anımsatır. Büyükusta Roman Dzindzichashvili şöyle cevaplar " Bu kimin Piyon'u ve kimin parmağı olduğuna bağlıdır"

"En zoru, kazanılmış oyunu kazanmaktır."
Em Lasker

"Aslında en zoru, kayıp oyunu kazanmaktır."
Dr. Dave

"Her hatada doğru bir yan vardır."
Tartakower

"Satrançtaki pişmanlıktan daha büyük bir pişmanlık yoktur."
H.G.Wells

"Hap almadan dizleriniz tutmuyorsa, satranç oynayamazsınız"
Karpov

"Tüm satranç ustaları bir körleme oyun oynayabilirler" K
altanowski (Körleme rekoru sahibi)

"Gidişat taktik olunca, bilgisayarların da gidişatı başlar."
Hyatt

"Morphy büyük olasılıkla tüm dahilerin en büyüğü idi." Fischer "Rakip Şahın kellesi için hiç bir bedel büyük değildir."
Koblentz

"İki tür feda vardır: doğru olanlar ve benimkiler"
Tal

"İyi kalpli iseniz satranç oynayamazsınız"
Fransız atasözü

"Şöhret... Zaten sahibim. Şimdi paraya ihtiyacım var."
Yaşlı Steinitz

"En iyisi rakip taşları feda etmektir"
Tartakower

"Atağın birinci şartı: Rakibinizin gelişmesine izin vermeyin!"
Fine

"İyi bir hamle görünce, bekleyin, daha iyisini arayın"
Em. Lasker

"Satranç akılla oynanır, ellerle değil!"
Renaud ve Kahn

"İstenilmedik bir pat yaratmak aptallığın zirvesidir."
Anonim

"Taş kaybetmemek için çok oyun kaybedilmiştir"
Tartokower

"Hatalar tahtanın her yanında yapılmayı bekleniyorlar."
Tartakower

"Satranç tahtasında yalan ve iki yüzlülük çok fazla yaşayamaz"
Em. Lasker

"Neredeyse kesin olarak, oyun teorik açıdan beraberedir" Fischer "Satranç 99% taktiktir" Richard TEICHMANN

"Satrancı anladığını söyleyenler birşey anlamaktadırlar"
Robert Hubner

"Satranç pozisyonlarının en belirgin özellikleri aletlerin aktifliğidir. Bu satrancın tüm bölümlerinde (açılış, oyunortası, ve özellikle oyunsonu) temel ilkedir. Taşları kısıtlayan en önemli etken Piyon formasyonudur."
Michael STEAN (Basit Satranç/ Simple Chess)

"Sadece inisiyatifi olan tarafın saldırmaya hakkı vardır."
Wilhelm STEINITZ

"Hiçbir oyun terketmekle kazanılmaz"
Anonim

"İyi bir feda doğru olan değil, rakibi şaşırtıp karmaşaya itendir."
Rudolph SPIELMANN

"Piyonlar özgür doğarlar ama zincirler altında yaşarlar"
Soltis

"Modern satranç fazlasıyla Piyon formasyonu gibi şeylerle ilgileniyor. Unutun bunları-şah mat oyunu bitirir."
Nigel SHORT

"Sadece iyi bir Fil feda edilebilir, kötü Fil ise kaybedilir."
Yuri RAZUVAEV

"Büyük oyuncular atı 'e5'e yerleştirirler; mat sonra kendiliğinden gelir."
"Bazı atlar sıçramaz, topallar"
"Bir satranç oyunun üç aşaması vardır: Birincisi üstünlüğe sahip olduğunuzu umduğunuz andır, ikincisi üstünlüğe sahip olduğunuzu düşündüğünüz andır, ve üçüncüsü... kaybedeceğinizi bildiğiniz andır!"
Savielly TARTAKOWER

"Siyah şimdi umutsuz vaziyettedir ve iyi bir fikre ihtiyacı vardır. Veya standart notasyonla durum,+-"
DVORETSKY ve YUSUPOV (Açılış Hazırlığı/ Opening Preperation)

"Nasıl taktisyen, birşey yapılması gerektiğinde ne yapmasını biliyorsa, strateji ustası da birşey yapılmaması gerektiğinde ne yapmaması gerektiğini bilir."
Gerald ABRAHAMS

"Aramanız gereken hamle, hatta en iyi hamle değil, ama gerçekleştirilebilir bir plan" Eugene A. ZNOSKO-BOROVSKY

'Kötü taş prensibi ismi altında bir kural formülüze ettim' "Pozisyonel manevraların önemli olduğu (zamanın çok önemli olmadığı) durumlarda en kötü yerleşmiş taşınızı bulun. Bu taşın konumunu düzeltmek, durumunuzu geliştirmenin en güvenilir yoludur."
Mark DVORETSKY & Arthur YUSUPOV( Posizyonal Oyun/ Positional Play)

"Onsekizinci yüzyılda ilk kuralı ilan ettiler:"Sortez les pieces"-"Taşları çıkın". Yeni bir kuralın ilan edilmesi yüz sene almıştır. Londra 1851 yılındaki ilk uluslararası turnuvanın galibi Anderssen şöyle demiştir:"Saldırıyla hemen bir avantaj elde edemiyorsanız, kötü yerleşmiş olan taşınızla oynayın" "Aradan bir kaç 10 yıl geçti...ustalar 'genel görüş' ilan ettiler: Açılışta mümkün olduğunca piyon hamlelerinden sakınınız. "Bu prensiplere ben de bir yenisini ekledim: Atları Fillerden önce çıkın."
LASKER (Satrancın El Kitabı/ Manual of Chess)

"Berabere sadece üç kez konum tekrarı ile değil aynı zamanda tek kötü bir hamle ile de elde edilebilir"
"Oyunun galibi sondan bir önceki hatayı yapan oyuncudur."
TARTAKOWER

"Umutsuz vaziyet yoktur; sadece kurtarılabilecek nispeten kötü vaziyetler vardır. "Berabere konum yoktur; Sadece kazanca oynayabileceğiniz eşit vaziyetler vardır.""Fakat aynı zamanda unutmayın ki, kaybedilmesi mümkün olmayan kazanç vaziyet de yoktur."
Grigory SANAKOEV

"Kaleyi hangi kareye gideceğime karar veremedim. Çünkü üç alternatif vardı (e8,d8,c8), ben ortadakini seçtim"
TIMMAN (New In Chess 1998 No 2)

"Satrançseverler, bana bir kombinezon yaparken ne kadar ilerisini görebildiğimi sorup 'kural olarak tek bir hamleden fazla' cevabını aldıklarında hep şaşkına dönerler"
Richard RETI

"Siyah rengim boşa gitti"
ABRAHAMS(Siyahlarla berabere yaptıktan sonra)

"Taşları geri çekebilirsiniz... ama Piyonları asla. Dolayısıyla Piyon sürerken iki kez düşünün." Michael STEAN (Basit Satranç/Simple Chess)

"Bir oyun pozisyonel fikirler üzerine kurulur, sonuç ise kural olarak kombinezonlardan etkilenerek ortaya çıkar. Bu sonuç, Lasker'in pozisyonel oyun kombinezonlara hazırlıktır ilanından ortaya çıkandır."
Richard RETI

(1.d4 Af6 2.c4g6 3.Ac3 Fg7 4.g3 0-0 5.Fg2 d6 6.0-0 c5 7.Ac3 Ac6 8.d5 Aa5'den sonra) "Pek çoğu Atın a5'te mücadeleye yeterince katılamadığını iddia etmektedir. Öte yandan bazıları da Atın Siyah'ın Vezir kanadı er sürüşlerinden sonra kuracağı baskıyla kötü olmadığını iddia etmektedirler. Bu tartışmalar kısırdır. Önemli olan Atın durumunda pozitif ve negatif neler olduğunu görmek ve buna göre uygun bir stratejik plan seçmektir.
MAROVIC ve SUSIC

"Satranç her şeyden önce bir mücadeledir"
Emanuel LASKER

"Oyunsonundan önce Tanrılar oyunortasını yaratmışlardır"
Siegbert TARRASCH

"Mmm evet oyunsonları çok önemlidir, zzzzzz"
Norbert FRIEDRICH

"Ne çalışacağınız konusunda şüpheniz varsa oyunsonu çalışın. Açılışlar size açılış öğretir, oyunsonları ise satranç"
Stephan GERZADOWICZ, (Thinker's Chess)
"Bu akşam kime karşı oynuyorsunuz?""Bu akşam siyahlara karşı oynuyorum"
A.RUBINSTEIN

Deeper Blue- Kasparov maçı(1997)hakkında"Bu maça şöyle bakmalıyız; dünyanın en kuvvetli oyuncusu, Garry Kasparov karşısında"
Louis GERSTNER, IBM Başkanı

"Satrançta ustalık, dalavereci bir zihniyetin habercisidir."
A. Conan Doyle (Sherlock Holmes'ün ağzından)

"Olafsson gösterdiği gibi Beyaz kazanabilir. İnanmak çok güç. Tüm gece bu konumu analiz ettim. Kale Piyon oyunsonları hakkında da çok şey öğrenerek, ikna oldum."
FISCHER

"Ne kadar hamle ilerisini görüyorsunuz" diye sorulduğunda CAPABLANCA şöyle cevaplamıştır.
"Bir hamle ama en iyisi"
"Tal taşları elleriyle oynatmaz, sihirbaz değneğini kullanır."
RAGOZİN (Tal'in Seçilmiş Oyunları/ Selected Chess Games of Mikhail Tal p.9)

"Farkettiniz mi, Fischer'in hiç kötü taşı yok. Onları değişiyor ve rakibinde kötü taşlar kalıyor." Yuri BALASHOV (Taktik Satranç Değişimleri/Gennady Nesis, Tactical Chess Exchanges, foreword)

"Stilim Tal ile Petrosian arası bir yerde"
Bütün ciddiyetiyle RESHEVSKY tarafından söylenmiştir.

"Bu aptala niye kaybediyorum?"
Kimileri ALEKHINE Kimileri de NIMZOVICH 'in söylediğini iddia eder.

"Kazanmak herşey değildir...fakat kaybetmek ise hiçbir şeydir"
MEDNIS, berabere yapmak için mücadele etmenin önemi hakkında
"Bu noktada artık perde inmelidir, fakat bir sonraki hamlesini merak ettim"
FISCHER , terki ertelemek hakkında

"Terkederek hiçbir oyun kazanılmamıştır"
TARTOKOWER

"Eğer rakibiniz berabere teklif ederse, niye kötü durumda olduğunu düşündüğünü anlamaya çalışın"
Nigel SHORT

"Daha sonra... Oyunlarımda başarılı olmaya başladım. Belki de basit bir gerçeği anlamıştım: sadece ben değil ama rakiplerim de korkuyordu"
Mikhail TAL

"Hiçbir aptal satranç oynayamaz ama sadece aptallar satranç oynar." Alman deyişi
"Satranç tahtasıyla rakibinizi alaşağı edebilirsiniz ama bu sizin daha iyi oyuncu olduğunuzu göstermez." İngiliz deyişi

2 yorum:

Guncel Blog dedi ki...

tesekkürler

Guncel Blog dedi ki...

Sen çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz, ormanın denizinde huzur gibisin, ışığım sensin, güneşimsin... Bil ki çok özlendin...

http://guzelsoz.blogcu.com/guzel-sozler/26926688

eXTReMe Tracker